PERSUASIVE
Darci Brahma - PERTINACIOUS (Monjeu)
{\rtf1\adeflang1025\ansi\ansicpg1252\uc1\adeff0\deff0\stshfdbch0\stshfloch0\stshfhich0\stshfbi0\deflang1033\deflangfe1033 {\fonttbl {\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Tahoma;} {\f1\fswiss\fcharset0\fprq2 Tahoma;}}{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red0\green0\blue255;\red0\green255\blue255;\red0\green128\blue0;\red255\green0\blue255;red255\green0\blue0;red255\green255\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue128;\red0\green128\blue128;red0\green128\blue0;\red128\green0\blue128;\red128\green0\blue0;\red128\green128\blue0;\red128\green128\blue128;red192\green192\blue192;}{\stylesheet {\ql\li0\ri0\rin0\lin0\fs16\sl192\slmult1 Normal;} {\s6\fs13\qj grid;} {\s7\fi-709\li709\fs16\sl-160\slmult0\qj prodrec;} {\s8\fi0\li0\fs16\sl-160\slmult0\qj rem;} {\s9\fi0\li0\fs15\sl-160\slmult0\qj\i\b sireref;} {\s10\fi-360\li360\fs16\sl-160\slmult0\qj rem0;} {\s11\fi-360\li540\fs16\sl-160\slmult0\qj rem1;} {\s12\fi-360\li720\fs16\sl-160\slmult0\qj rem2;} {\s13\fi-360\li900\fs16\sl-160\slmult0\qj rem3;} {\s14\fi-360\li1080\fs16\sl-160\slmult0\qj rem4;} {\s15\fi-360\li1260\fs16\sl-160\slmult0\qj rem5;} {\s16\fi-360\li1440\fs16\sl-160\slmult0\qj rem6;} {\s17\fi-360\li1620\fs16\sl-160\slmult0\qj rem7;} {\s18\fi-360\li1800\fs16\sl-160\slmult0\qj rem8;} {\s20\fi-758\li900\ri0\fs16\sl-160\slmult0\qj brem0;} {\s21\fi-360\li1080\ri0\fs16\sl-160\slmult0\qj brem1;} {\s22\fi-360\li1260\fs16\sl-160\slmult0\qj brem2;} {\s23\fi-360\li1440\fs16\sl-160\slmult0\qj brem3;} }{\*\userprops {\propname Client}\proptype30{\staticval Inglis}} \paperw7087\paperh11623\margl623\margr623\margt567\margb567\gutter0\ltrsect \viewkind1\viewscale130\pgbrdrhead\pgbrdrfoot \sectd \linex0\headery567\footery567 \li0\ri0 \slmult0\rin0\lin0\fs16 \sl-160\qj\s8 \pard\plain \qj \li0\b0\ri0\sl192\slmult1\widctlpar\tqc\tx2906\tqr\tx5812\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0\itap0 \fs16\lang1033\langfe1041\loch\af0\hich\af0\dbch\af23\cgrid\langnp1033\langfenp1041 {\fs8\dbch\af0 \par } {\*\userprops {\propname Type}\proptype30{\staticval Named}}{\b\qr \par }{\sb80\tqc\tx2920 {\f1 {\f1\b\tab\fs19 SOBRALIA}{\rtlch\fcs1 \ab\af36 \ltrch\fcs0 \b\lang2057\langfe2057\langnp2057\insrsid3277287 \par \ltrrow}\trowd \irow0\irowband0\ltrrow\ts32\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblrsid1338827\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind0\tblindtype3 \clvmgf\clvertalc\clbrdrt \brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1506\clshdrawnil \cellx1506\clvmgf\clvertalc\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1680\clshdrawnil \cellx3186\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth401\clshdrawnil \cellx3587\clvmgf\clvertalc\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1192\clshdrawnil \cellx4779\clvmgf\clvertalc\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1062\clshdrawnil \cellx5841\pard\plain \ltrpar \s17\ql \li0\ri0\sl-160\slmult0 \nowidctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\pararsid1338827\yts32 \rtlch\fcs1 \af0\afs16\alang1025 \ltrch\fcs0 \f36\fs16\lang1033\langfe2057\cgrid\langnp1033\langfenp2057 {\rtlch\fcs1 \af36 \ltrch\fcs0 \lang2057\langfe2057\langnp2057\insrsid14617377\charrsid734100 Bay mare\cell }\pard \ltrpar\s17\qr \li0\ri0\sl-160\slmult0\nowidctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\pararsid1338827\yts32 {\rtlch\fcs1 \af36\afs15 \ltrch\fcs0 \fs15\lang2057\langfe2057\langnp2057\insrsid14617377\charrsid734100 } {\fs15 }\cell \qc {\fs15 }\cell {\fs15\qj \cell {\qr Foaled 2012\cell }\pard\plain \ltrpar\ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs16\alang1025 \ltrch\fcs0 \f36\fs16\lang1033\langfe2057\cgrid\langnp1033\langfenp2057 {\rtlch\fcs1 \af36 \ltrch\fcs0 \lang2057\langfe2057\langnp2057\insrsid14617377\charrsid734100 \trowd \irow0\irowband0\ltrrow \ts32\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblrsid1338827\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind0\tblindtype3 \clvmgf\clvertalc\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb \brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1506\clshdrawnil \cellx1506\clvmgf\clvertalc\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1680\clshdrawnil \cellx3186\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth401\clshdrawnil \cellx3587\clvmgf\clvertalc\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1192\clshdrawnil \cellx4779 \clvmgf\clvertalc\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1062\clshdrawnil \cellx5841\row \ltrrow}\trowd \irow1\irowband1\lastrow \ltrrow \ts32\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblrsid1338827\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind0\tblindtype3 \clvmrg\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb \brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1506\clshdrawnil \cellx1506\clvmrg\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1680\clshdrawnil \cellx3186\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth401\clshdrawnil \cellx3587\clvmrg\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1192\clshdrawnil \cellx4779 \clvmrg\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1062\clshdrawnil \cellx5841\pard\plain \ltrpar\s17\ql \li0\ri0\sl-160\slmult0 \nowidctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\pararsid1338827\yts32 \rtlch\fcs1 \af0\afs16\alang1025 \ltrch\fcs0 \f36\fs16\lang1033\langfe2057\cgrid\langnp1033\langfenp2057 {\rtlch\fcs1 \af36 \ltrch\fcs0 \lang2057\langfe2057\langnp2057\insrsid14617377\charrsid734100 \cell \cell }\pard \ltrpar\s17\qc \li0\ri0\sl-160\slmult0\nowidctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\pararsid1338827\yts32 {\rtlch\fcs1 \af36 \ltrch\fcs0 \lang2057\langfe2057\langnp2057\insrsid14617377\charrsid734100 \cell }\pard \ltrpar\s17\ql \li0\ri0\sl-160\slmult0\nowidctlpar\intbl\wrapdefault\faauto\rin0\lin0\pararsid1338827\yts32 {\rtlch\fcs1 \af36 \ltrch\fcs0 \lang2057\langfe2057\langnp2057\insrsid14617377\charrsid734100 \cell \cell }\pard\plain \ltrpar\ql \li0\ri0\widctlpar\intbl\wrapdefault\aspalpha\aspnum\faauto\adjustright\rin0\lin0 \rtlch\fcs1 \af0\afs16\alang1025 \ltrch\fcs0 \f36\fs16\lang1033\langfe2057\cgrid\langnp1033\langfenp2057 {\rtlch\fcs1 \af36 \ltrch\fcs0 \lang2057\langfe2057\langnp2057\insrsid14617377\charrsid734100 \trowd \irow1\irowband1\lastrow \ltrrow \ts32\trleft0\trftsWidth1\trftsWidthB3\trftsWidthA3\trautofit1\trpaddfl3\trpaddft3\trpaddfb3\trpaddfr3\tblrsid1338827\tbllkhdrrows\tbllklastrow\tbllkhdrcols\tbllklastcol\tblind0\tblindtype3 \clvmrg\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb \brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1506\clshdrawnil \cellx1506\clvmrg\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1680\clshdrawnil \cellx3186\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth401\clshdrawnil \cellx3587\clvmrg\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1192\clshdrawnil \cellx4779 \clvmrg\clvertalt\clbrdrt\brdrtbl \clbrdrl\brdrtbl \clbrdrb\brdrtbl \clbrdrr\brdrtbl \cltxlrtb\clftsWidth3\clwWidth1062\clshdrawnil \cellx5841\row }{}\trowd \trleft0\trkeep \clvmgf\clvertalc \cellx1460\clvmgf\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840 \s6\ltrpar\ql\ri0\intbl\rin0\fs13 \tldot\tx1361\tx1728\fs13\expnd0\expndtw-4 {\li144\scaps (Sire)\par }{\b {\b DARCI BRAHMA}\tab \tab \tab \par }\cell Danehill (USA)\tab \tab \cell Danzig\tab \tab \cell by {\b Northern Dancer}\tab \cell \trowd \trleft0\trkeep \clvmgf\clvertalc \cellx1460\clvmgf\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840\row \trowd \irow1\irowband1 \trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmrg\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840 \cell \cell {}{}Razyana\tab\tab\cell by {}His Majesty\tab \cell \ql \trowd \irow1\irowband1 \trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmrg\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840 \row \trowd \irow2\irowband2 \trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmrg\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840 \cell {}Grand Echezeaux\tab\tab\cell Zabeel\tab\tab\cell by {}{\b Sir Tristram (Ire)}\tab \cell \trowd \irow2\irowband2 \trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmgf\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840 \row \trowd \irow3\irowband3 \trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmrg\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840\cell \cell {}{}{\b Richebourg}\tab\tab\cell by {}Vice Regal\tab \cell \trowd \irow3\irowband3 \trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmrg\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840\row {\trowd \irow4\irowband4\ts11\trrh-57 \trleft0\trkeep \trftsWidthA3\trwWidthA5273 \clvertalt \cellx567 \cell\row } {\trowd \irow4\irowband4 \trleft0\trkeep \trftsWidthA3\trwWidthA5273 \clvertalt \cellx567} \trowd \irow5\irowband5\ts11\trrh-57 \trleft0\trkeep \clvmgf\clvertalc \cellx1460\clvmgf\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840 {\li144\scaps (Dam)\par } {\b {\b ORQUIDEA}\tab \par \~\~\~\~2005\par }\cell Montjeu (Ire)\tab\tab\cell Sadler's Wells\tab\tab\cell by {}{\b Northern Dancer}\tab\cell \trowd \irow5\irowband5 \trleft0\trkeep \clvmgf\clvertalc \cellx1460\clvmgf\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840\row \trowd \irow6\irowband6 \trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmrg\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840 \cell \cell {}{}Floripedes\tab\tab\cell by {}Top Ville\tab \cell \trowd \irow6\irowband6\trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmrg\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840\row \trowd \irow7\irowband7\trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmgf\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840 \cell {}Romanee Conti\tab\tab\cell {\b Sir Tristram (Ire)}\tab\tab\cell by {}Sir Ivor\tab \cell \trowd \irow7\irowband7\trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmgf\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840\row \trowd \irow8\irowband8\lastrow \trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmrg\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840 \cell \cell {}{}{\b Richebourg}\tab\tab\cell by {}Vice Regal\tab \cell \trowd \irow8\irowband8\lastrow \trleft0\trkeep \clvmrg\clvertalc \cellx1460\clvmrg\clvertalc \cellx2920\clvertalc \cellx4380\clvertalc \cellx5840\row \pard\plain \ltrpar\qj \fi0\li0\ri0\sl-160\slmult0\rin0\lin0\f0\s10\fs16 {\fs8\sl-80\par }{\li57\ri57\b\i\sb40\s9\fs15\sb20\expnd0\expndtw-2 DARCI BRAHMA (NZ) (Bay 2002-Stud 2007). 10 wins-4 at 2, New Zealand Two Thousand Guineas, Gr.1. Leading NZ Sire of 3YOs 2015-16. Sire of 474 rnrs, 334 wnrs, 30 SW, inc. Julinsky Prince (WRC Windsor Park P., Gr.1), Nashville, Recite, Risque, Artistic, Irish Fling, Gust of Wind, Rasa Lila, Leading Role, Valbuena, No More Tears, Darci be Good, Malandrino - Best Show (H.K.), Super Easy, Alibi, Windborne, Honor That, Replique, Another Coup, etc.\par }\s10\sl204\slmult1\lang3081\expnd0\expndtw2\kerning2\fi-360\li360\par {\b\sb80 1st Dam\par }\s10\li360 ORQUIDEA, {\i {}by Montjeu (Ire)}. Placed in Aust. Half-sister to {\b ETHEREAL}, {\b Velvet and Satin} (dam of {\b BESPOKE - CONFIGURE (MAL.)}). Dam of 3 named foals, 2 to race.\par \s10\sl204\slmult1\lang3081\expnd0\expndtw2\kerning2\fi-360\li360 {\b\sb80 2nd Dam\par }\s10\li360 {\b ROMANEE CONTI}, {\i {}by Sir Tristram (Ire)}. {\b 7 wins}-1 at 2-from 1150m to 1800m, NZ$93,425, A$205,900, HK$2,610,000, Hong Kong International Cup, {\b Gr.3}, Masterton RC Lowland S., {\b Gr.3}, Rotorua RC Lion Brown 1200 S., {\b Gr.3}, STC Queen of the Turf S., {\b Gr.3}, AJC Emancipation S., {\b L}, Waikato RC Westminster Sprint H., {\b L}, 2d WRC Thorndon Mile, {\b Gr.1}, AJC Queen Elizabeth Randwick S., {\b Gr.1}, Surround S., {\b Gr.2}, QTC Fosters Light Flying H., {\b L}, 3d WRC Telegraph H., {\b Gr.1}, STC Phar Lap S., {\b Gr.2}, HBJC Gold Trail S., {\b Gr.3}, STC Queen of the Turf S., {\b Gr.3}, 4th New Zealand One Thousand Guineas, {\b Gr.1}, AJC All Aged S., {\b Gr.1}, Otaki Maori RC WFA S., {\b Gr.1}. Three-quarter-sister to {\b GRAND ECHEZEAUX} (dam of {\b DARCI BRAHMA}, {\b BURGUNDY}), {Our Echezeaux} (dam of {\b DOLMABACHE}, {\b PURE ELEGANCE}), half-sister to {\b Summer Wine II}. Dam of 9 named foals, all raced, {\b 7 winners}, inc:-\par \s11\li540 {\b ETHEREAL} {\i {}(f Rhythm)} Champion Stayer in Aust. & NZ in 2001-02. {\b 8 wins} from 1300m to 3200m, NZ$27,500, A$4,740,430, VRC Melbourne Cup, {\b Gr.1}, VATC Caulfield Cup, {\b Gr.1}, STC BMW S., {\b Gr.1}, Queensland Oaks, {\b Gr.1}, BTC Doomben Roses S., {\b L}, 2d Avondale JC Portage Peninsula Hotel 3YO S., 3d VATC Yalumba S., {\b Gr.1}, Matamata Cup, {\b L}, Counties RC Lion Red S. Dam of 6 winners-\par \s12\li720 {\b Uberalles} {\i {}(f Giant's Causeway)} {\b Winner} at 1600m, NZ$88,050, 3d New Zealand Derby, {\b Gr.1}, ARC Great Northern Guineas, {\b Gr.2}. Producer.\par \s12\li720 {\b Imperium} {\i {}(g Encosta de Lago)} {\b 4 wins} at 1600m, 2100m, NZ$77,875, to 2017-18, CJC Phil & Corin Murfitt H., 3d CJC New Zealand Cup, {\b Gr.3}, Metropolitan Trophy H., {\b L}, ARC Auckland Co-Op Taxis H.\par \s12\li720 {\b Duquesa} {\i {}(f Encosta de Lago)} {\b 4 wins} at 2100m, 2200m, ARC New Zealand Herald H., Dunstan Feeds Championship Qualifier, Waikato RC Mini & Maxi Marquees H., 3d Manawatu Cup, {\b Gr.3}, ARC Nathans Memorial H.\par \s12\li720 {Ebullient}. {\b 4 wins} at 1200m, Whangarei RC Derby Dream Habibi H., Manawatu RC Lincoln Lodge H., 2d WRC Dominion Post H.\par \s12\li720 {Sopra Tutto}. Unraced. Dam of 3 winners-\par \s13\li900{\b ELEONORA} {\i {}(f Makfi)} {\b 3 wins} from 1300m to 2100m, NZ$64,300, A$193,150, in 2016-17, ARC Sunline Vase, {\b Gr.3}, MRC Ethereal S., {\b Gr.3}, 2d ARC Champagne S., {\b L}, Australian Turf Club Trophy, 3d VRC Oaks, {\b Gr.1}.\par \s11\li540 {\b Velvet and Satin} {\i {}(f Carnegie)} Placed at 2 & 3, 2d ARC Soliloquy S., {\b L}, Avondale JC Fruit World 2YO H., 3d New Zealand One Thousand Guineas, {\b Gr.1}, ARC Royal S., {\b Gr.2}. Dam of 4 winners-\par \s12\li720 {\b BESPOKE - CONFIGURE }(Mal.) {\i {}(g Pins)} {\b 4 wins}-2 at 2-to 1400m in NZ and Malaysia, CJC Welcome S., {\b L}, Midas 2YO S., 3d Matamata RC Slipper S., {\b L}, Selangor TC Kenilworth Cup.\par \s11\li540 {Qudraat}. {\b 5 wins}-1 at 2-to 1400m, A$75,140, MRC Raffindale H., 2d MRC Bert Bryant H., SAJC Workers Union Members H., 3d MVRC Westpac H., MRC Ken King Thoroughbreds H., The Judge H., MVRC Quirks Australia H., VRC Neville Gay H.\par \s11\li540 {Prince Golf}. {\b 5 wins} at 1600m, 1650m, HK$2,855,750, HKJC Gilmourhill H., Hawthorn H., Southorn H., Ping Shan H., Wah Fu H., 2d HKJC Asia H., Kingston H., SCMP.com H., Sha Tin Wai H., 3d HKJC Chicago H., Shek Wu Hui H., Midland the Top Manager H.\par \s10\sl204\slmult1\lang3081\expnd0\expndtw2\kerning2\fi-360\li360 {\b\sb80 3rd Dam\par }\s10\li360 {\b RICHEBOURG}, {\i {}by Vice Regal}. {\b 5 wins} at 1200m, 1400m, VATC Tranquil Star S., {\b Gr.3}, MVRC Diners Club H., VATC How Now H., VRC Winslow H., 2d VATC Doveton H., {\b L}, 3d VRC Frances Tressady S., {\b Gr.3}, VATC Barton H., {\b L}. Sister to {\b FEDERALISM}, three-quarter-sister to {\b IN MY VIEW} (dam of {\b STONY BAY}), half-sister to {\b DEMERARA}, {Offwego} (dam of {\b ZAMOFF}). Dam of 10 foals, 9 to race, {\b 6 winners}, inc:-\par \s11\li540 {\b GRAND ECHEZEAUX} {\i {}(f Zabeel)} {\b 4 wins} from 1200m to 2000m, A$540,700, SAJC Australasian Oaks, {\b Gr.1}, Auraria S., {\b Gr.3}, VRC Lady Mayoress' P.H., 2d Moonee Valley Oaks, {\b Gr.2}, VRC AV Kewney S., {\b Gr.2}, SAJC Widden Stud S., {\b L}, 3d VATC Carlton Draught H. Dam of 5 winners-\par \s12\li720 {\b DARCI BRAHMA} {\i {}(c Danehill)} Champion 2YO & 3YO in NZ in 2004-05 & 2005-06. Champion Sprinter in NZ in 2006-07. {\b 10 wins}-4 at 2-from 1200m to 1600m, NZ$706,500, A$482,475, WRC Telegraph H., {\b Gr.1}, New Zealand Two Thousand Guineas, {\b Gr.1}, Waikato Draught Sprint, {\b Gr.1}, Otaki Maori RC WFA S., {\b Gr.1}, QTC TJ Smith Classic, {\b Gr.1}, Hawke's Bay Guineas, {\b Gr.2}, Wellington Guineas, {\b Gr.2}, Matamata RC Slipper S., {\b L}, Avondale JC Mondiale Freight 2YO H., Waikato RC Hinuera Lodge Juvenile H., 2d VRC Australian Guineas, {\b Gr.1}, Waikato Draught Sprint, {\b Gr.1}, ARC Ellerslie Sires' Produce S., {\b Gr.1}, Hawkes Bay Mudgway Partsworld S., {\b Gr.1}, Stoney Bridge S., {\b Gr.1}. Sire.\par \s12\li720 {\b BURGUNDY} {\i {}(c Redoute's Choice)} Second on the 2011-12 NZ 3YO Free H. (1200m-1600m). {\b 7 wins} from 1200m to 1600m, NZ$214,125, Cambridge Breeders' S., {\b Gr.3}, Levin S., {\b L}, ARC Mr Tiz Trophy, {\b L}, Manawatu RC Flying H., {\b L}, 3d WRC Telegraph H., {\b Gr.1}, ARC Great Northen Guineas, {\b Gr.2}, Wellington S., {\b Gr.3}. Sire.\par \s12\li720 {\b Echezeaux} {\i {}(f Encosta de Lago)} {\b 4 wins} at 1600m, 2100m to 2016-17, WRC Hanley Formula H., 2d Hawkes Bay Tarzino H., 3d Marton Cup, {\b L}.\par \s12\li720 {\b Saperavi} {\i {}(c Stravinsky)} {\b Winner} at 1200m, 3d Ashburton RC Ray Coupland S., {\b L}, 4th North Canterbury RC Canterbury S., {\b L}. Sire.\par \s11\li540 {\b ROMANEE CONTI} {\i {}(f Sir Tristram)} {\b 7 wins}. See above.\par \s11\li540 {\b Summer Wine II} {\i {}(c Zamazaan)} {\b 6 wins} from 1200m to 1600m in Malaysia, 3d Penang TC Yang Di Pertua Negeri Gold Cup, {\b L}.Class 1 winner in Malaysia.\par \s11\li540 {Our Echezeaux}. {\b 2 wins} at 1300m, 1400m, Rotorua RC Lowe Schollum & Jones H., 3d Avondale JC Carol's TAB & Deli's Bar Manurewa H. Dam of 4 winners-\par \s12\li720 {\b DOLMABACHE} {\i {}(f Redoute's Choice)} {\b 3 wins} from 1600m to 2000m, NZ$158,725, A$17,707, Cambridge JC Travis S., {\b Gr.2}, 2d Waikato RC International S., {\b Gr.1}, ARC Lindauer S., {\b Gr.3}, 3d Wellington Cup, {\b Gr.2}, MRC 4 Tracks 4 Kids H., 4th Waikato Gold Cup, {\b Gr.3}.\par \s12\li720 {\b PURE ELEGANCE} {\i {}(f Redoute's Choice)} {\b 2 wins}-1 at 2-at 1200m, Hawkes Bay Gold Trail S., {\b Gr.3}, 4th Waikato RC James & Annie Sarten Memorial S., {\b Gr.3}.\par \s11\li540 {La Tache}. Placed. Dam of 4 winners-\par \s12\li720 {Raise the Play}. {\b Winner} at 2 in Aust. Dam of 5 winners-\par \s13\li900{\b BELLINI ROSE} {\i {}(f Faltaat)} {\b 8 wins} from 1200m to 1600m, A$504,050, VRC Rose of Kingston S., {\b Gr.2}, MRC Jayco H., VRC Saintly H., MRC Paisley H., 2d MRC Tristarc S., {\b Gr.2}, SAJC Queen of the South S., {\b Gr.2}, VRC Rose of Kingston S., {\b Gr.2}, Let's Elope S., {\b Gr.3}, MVRC Windsor Management H., 3d VRC Let's Elope S., {\b Gr.3}. Dam of 2 winners-\par \s14\li1080 {\b HOWARD BE THY NAME} {\i {}(c Redoute's Choice)} {\b 5 wins} from 1600m to 2500m, A$598,390, South Australian Derby, {\b Gr.1}, SAJC Chairman's S., {\b Gr.3}, Port Adelaide Guineas, {\b L}, 2d Tasmanian Derby, {\b L}, MRC Grand Hotel Frankston P., MVRC CRT Whites Rural P., 3d BRC Grand Prix S., {\b Gr.3}, 4th BRC Queensland Derby, {\b Gr.1}.\par {\sa40\sl-40\slmult0\s8\fi0\li0\fs4\par\fs16\brdrt\brdrs\brdrw10\brsp20\s8\fi0\li0\fs4\par\fs16 }\s10\fi-360\li360 {\b Race Record:} 1 Starts 0-0-0 NZ$0.\par \par {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}